Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Koolitused

Koolitused

EJSS on kokku pannud veebikoolituste programmi.

Koolitused sobivad nii algajale jalahuvilisele silmaringi avardamiseks kui ka juba tegutsevale jalaspetsialistile olemasolevate teadmiste uuendamiseks ja kinnistamiseks.

Uusi teadmisi on mugav omandada endale sobival ajal ja kohas, selleks on vaja lihtsalt registreeruda allpool oleva vormi või meili kaudu, peale mida saadetakse arve ning peale tasumist saadetakse ühekordne link koolituse individuaalseks jälgimiseks.

Koolituse maksumus on 35€.

Koolitused toimuvad veebikeskkonnas ja need viib läbi jalaraviõde Erika Gering. Kvalifikatsioon:

 • Sotsiaalteaduse magister (MA);
 • Tervishoiu alane kõrgharidus;
 • Praktiline töökogemus Jalaravi Kliinikus jalaraviõde-koolitajana;
 • Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe saksamaal Ruck’i akadeemias.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

Oma osalemissoovist andke varakult teada allpool oleva registreerimisvormi kaudu või meiliaadressil: info@jalaspetsialistid.ee

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Küünevalli tamponeerimine.

Õppekeel: eesti

Täiendkoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

HSihtgrupp ja selle kirjeldus: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetik, jalaspetsialist, küünetehnik). 
Nõuded õpingute alustamiseks: Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta tulevad kasuks. Varasem EJSS poolt korraldatud küünedeformatsioonide koolituse läbimine tuleb kasuks.

Koolituse eesmärk:  Luua teadmised jalalaba anatoomiast, füsioloogiast ja biomehaanikast; Õpetada ära tundma küünemuutuste põhjuseid ja nendega seotud probleeme lähtudes probleemide tekkepõhjustest. Jalalaba ja varvaste biomehaanika põhimõtete seos küünemuutustega; Anda teoreetilised teadmised abivahendite ja muude sekkumiste kasutamise võimalustest küünemuutuste leevendamiseks ja küünevallide tamponeerimiseks ning nendega seotud jalaprobleemide leevendamiseks. Anda teadmised küünevallide tamponeerimiseks kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest.

 

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid:

Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetents 3.2. Jala seisundi hindamine.

Õpiväljundid:

 • tunneb jalalaba ja küüne ehitust;
 • teab küünte etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab küünemuutuste tekkepõhjuseid;
 • teab küünedeformatsioonide probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • teab milliste töövõtete ja materjalidega saab tamponeerida küünevalle.
 • teab, milliste abivahenditega saab leevendada küünedeformatsioonidega seotud jalalaba probleeme.
Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.
Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht: 2 akad/h

Auditoorse töö teemad

 • jalalaba etioloogia ja patofüsioloogia;
 • jalalaba ja küünedeformatsioonide hindamine;
 • küünedeformatsioonidega seotud jalalaba probleemid ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • küünevallide tamponeerimise põhimõtted ja võimalused;
 • abivahendite kasutamine küünedeformatsioonidega seotud probleemide leevendamiseks;
 • kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Diabeetiline jalg.

Õppekeel: eesti

Täienduskoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

 

Sihtgrupp ja selle kirjeldus:

Tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetikud, jalaspetsialistid, küünetehnikud).

Nõuded õpingute alustamiseks:

Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja diabeedi ning selle tüsistuste kohta tulevad kasuks.

Koolituse eesmärk:

Luua teadmised diabeetilise jala hoolduse tegemiseks probleemsete, tundlikkusehäiretega ja/või jalahaavanditega klientidele/patsientidele, samuti probleemse labajala ja/või deformeerunud varvastega patsientidele. Anda teadmised diabeetilise jala probleemidest ning esmased oskused jalahaavandite eristamiseks ning nende hoolduseks. Samuti anda teoreetilised ning praktilised teadmised diabeetilise jala hindamiseks ning hoolduseks. Niisamuti anda teadmised probleemsete/hüperkeratoossete küünte hoolduseks ja abivahendite võimalikust valikust klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda, samuti anda teadmised abivajaja edasi suunamiseks probleemi olemusele vastava spetsialisti juurde.

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid:

Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetentsid: 3.2. Jala hindamine; 3.3. Nahahooldus.

Õpiväljundid:

 • teab diabeetilise jala etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab diabeetilise jala probleeme;
 • teab, mida tähele panna diabeetilise jalahaavandi puhul;
 • oskab soovitada abivahendeid deformeerunud labajalale;
 • teab, kuhu vajadusel suunata labajaladeformatsiooniga patsient/klient
 • teab, kuidas diabeetilist jalga hinnata ja seda hooldada.

Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.

Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht: 4 akad/h

Auditoorse töö teemad

 • diabeetilise jala etioloogia ja patofüsioloogia;
 • diabeetilise jala tundlikkuse hindamine;
 • diabeetilise jala haavandid; ja ravimeetodid;
 • tänapäevase haavaravi põhimõtted;
 • biomehaanika põhimõtted jalalaba deformatsioonide tekkes;
 • multidistsiplinaarse meeskonnatöö vajalikkus;
 • patsiendi nõustamine, tema koolitamise vajalikkus seoses tema rolliga diabeetilise jala probleemide ennetamisel, hooldusel ja ravil.

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Eespöid ja sellega seonduvad probleemid.

Õppekeel: eesti

Täiendkoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetik, jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta tulevad kasuks.

Koolituse eesmärk:  Luua teadmised jalalaba ja eespöia anatoomiast, füsioloogiast ja biomehaanikast; Õpetada ära tundma eespöiaga seotud probleeme lähtudes jalalaba olukorrast ja biomehaanika põhimõtetest; Anda teoreetilised teadmised abivahendite kasutamiseks eespöia deformatsioonidega seotud jalaprobleemide leevendamiseks.

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid:

Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetents 3.2. Jala seisundi hindamine.

Õpiväljundid:

 • tunneb jalalaba ja eespöia ehitust;
 • teab eespöia etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab eespöia deformatsioonidega seotud jalalaba probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • oskab kasutada abivahendeid leevendamaks eespöiaga seotud probleeme.

Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.

Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht: 2 akad/h

Auditoorse töö teemad

 • jalalaba etioloogia ja patofüsioloogia;
 • jalalaba ja eespöia probleemide hindamine;
 • eespöia deformatsioonidega seotud jalalaba probleemid ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • abivahendite kasutamine eespöia deformatsioonidega seotud probleemide leevendamiseks;
 • kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Hallux valgus ja sellega seonduvad probleemid.

Õppekeel: eesti

Täiendkoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetik, jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta tulevad kasuks.

Koolituse eesmärk:  Luua teadmised jalalaba anatoomiast, füsioloogiast ja biomehaanikast; Õpetada ära tundma jalalaba ja hallux valgusega seotud probleeme lähtudes jalalaba olukorrast ja biomehaanika põhimõtetest; Anda teoreetilised ja praktilised teadmised abivahendite kasutamiseks hallux valgusega seotud jalaprobleemide leevendamiseks.

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid:

Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetents 3.2. Jala seisundi hindamine.

Õpiväljundid:

 • tunneb jalalaba ehitust;
 • teab jalalaba etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab hallux valgusega  seotud jalalaba probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • oskab kasutada abivahendeid leevendamaks hallux valgusega seotud probleeme.

Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.

Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht: 2 akad/h

Auditoorse töö teemad

 • jalalaba etioloogia ja patofüsioloogia;
 • jalalaba ja hallux valguse probleemide hindamine;
 • hallux valgusega seotud jalalaba probleemid ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • abivahendite kasutamine hallux valgusega seotud probleemide leevendamiseks;
 • kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Jalahooldus krooniliste haiguste korral.

Õppekeel: eesti

Täienduskoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

 

Sihtgrupp ja selle kirjeldus:

Tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetikud, jalaspetsialistid, küünetehnikud).

Nõuded õpingute alustamiseks:

Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta tulevad kasuks.

Koolituse eesmärk:

Luua teadmised krooniliste haigustega kliendile/patsiendile jalahoolduse tegemise võimalustest ja põhimõtetest. Luua teadmised probleemse labajala ja/või deformeerunud varvastega patsientidele jalahoolduse tegemise võimalikkusest. Anda teadmised liikumise olulisusest krooniliste haiguste korral. Niisamuti anda teadmised probleemsete/hüperkeratoossete küünte hoolduseks ja abivahendite võimalikust valikust klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda, samuti anda teadmised abivajaja edasi suunamiseks probleemi olemusele vastava spetsialisti juurde.

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid:

Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetentsid: 3.2. Jala hindamine; 3.3. Nahahooldus.

Õpiväljundid:

 • teab jalalaba etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab krooniliste haigustega jala probleeme;
 • teab, mida tähele panna krooniliste haigustega patsientide/klientide puhul;
 • oskab soovitada abivahendeid deformeerunud labajalale;
 • teab, kuhu vajadusel suunata labajaladeformatsiooniga patsient/klient
 • oskab anda soovitusi kodusteks järeltegevusteks.

Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.

Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht: 4 akad/h

Auditoorse töö teemad

 • jalalaba etioloogia ja patofüsioloogia;
 • naha hindamine;
 • nahka mõjutavad toimeained;
 • kroonilised haigused ja nende mõju jalgadele;
 • liikumise tähtsus organismile;
 • biomehaanika põhimõtted jalalaba deformatsioonide tekkes;
 • multidistsiplinaarse meeskonnatöö vajalikkus;
 • patsiendi/kliendi nõustamine, tema koolitamise vajalikkus seoses tema rolliga jalaprobleemide ennetamisel ja hooldusel.

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Küünemuutused.

Õppekeel: eesti

Täiendkoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetik, jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta tulevad kasuks.

Koolituse eesmärk:  Luua teadmised jalalaba anatoomiast, füsioloogiast ja biomehaanikast; Õpetada ära tundma küünemuutuste põhjuseid ja nendega seotud probleeme lähtudes probleemide tekkepõhjustest. Jalalaba ja varvaste biomehaanika põhimõtete seos küünemuutustega; Anda teoreetilised teadmised abivahendite ja muude sekkumiste kasutamise võimalustest küünemuutuste leevendamiseks ja lahendamiseks ning nendega seotud jalaprobleemide leevendamiseks.

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid:

Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetents 3.2. Jala seisundi hindamine.

Õpiväljundid:

 • tunneb jalalaba ja küüne ehitust;
 • teab küünte etioloogiat ja patofüsioloogiat;
 • teab küünemuutuste tekkepõhjuseid;
 • teab küünedeformatsioonide ja nendega seotud jalalaba probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • teab, milliste abivahenditega saab leevendada küünedeformatsioone ja nendega seotud jalalaba probleeme.

Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.

Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht: 2 akad/h

Auditoorse töö teemad

 • jalalaba etioloogia ja patofüsioloogia;
 • jalalaba ja küünedeformatsioonide hindamine;
 • küünedeformatsioonidega seotud jalalaba probleemid ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
 • abivahendite kasutamine küünedeformatsioonidega seotud probleemide leevendamiseks;
 • kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

Lisaks koolitustele korraldab EJSS Podoloogia suvekooli!

Jalaravi Kliinik ja Eesti Jalaspetsialistide Selts kutsuvad kõiki jalahuvilisi! Iga aasta on läbivalt fookuses üks valitud teema, millest räägivad oma ala spetsialistid ning lisaks jalateemadele on plaanis ka ühistegevused ja üllatused.

Täpsema suvekooli info ja ajakava saadame piisavalt varakult.
Kohtade arv on piiratud ning kõik osalejad saavad tunnistuse!

Täpsema info 2024 aasta Podoloogia suvekooli kohta leiab siit lingilt.

Tulekust palume teada anda meili teel: info@jalaravikliinik.ee

Registreerimisvorm

  Osaleja isikukood (nõutav)

  Kas arve eraisikule või firmale
  EraisikEttevõte

  Ettevõtte nimi

  Ettevõtte registrikood

  Ettevõtte aadress

  Telefon

  Olen Jalaspetsialistide seltsi liige
  JahEi

  Vali koolitus (nõutav)

  Lisainfo (valikuline)