Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Eesti Jalaspetsialistide Selts

Tere tulemast Eesti Jalaspetsialistide Seltsi kodulehele!

SELTSIGA LIITUMINE

Eesti Jalaspetsialistide Selts kutsub liituma.

Kutsume liituma kõiki jalgade hoolduse, jalgade tervisega seotud või sellest huvitatud isikuid.
Soovime hoida ja parandada elanikkonna jalgade tervist ja edendada jalahoolduse arengut avalikkuse teavitamise abil ja professionaalse jalahoolduse kaudu. 

Aastane liikmetasu on 25€. Seltsiga liitumise sooviavalduse esitamise järgselt väljastatakse arve, mille tasumisel kantakse isik seltsi liikmete nimekirja ning väljastatakse tunnistus.

LIITU SELTSIGA
SELTSI EESMÄRGID

Mis on Eesti Jalaspetsialistide Seltsi eesmärgid?

Eesti Jalaspetsialistide Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Seltsi eesmärkideks on:

ELANIKKONNA TERVIS

Jalahoolduse arendamine elanikkonna tervise nimel.

ÕIGUSTE KAITSE

Oma liikmeskonna tööalaste huvide ja õiguste kaitse.

TEADMISED

Oma liikmeskonna erialaste teadmiste tõstmine.

SELTSIELU

Kohaliku seltsielu edendamine.

SELTSI PÕHITEGEVUS

Mis on Seltsi põhitegevuseks?

Aitame kaasa seni Eestis puuduva jalahoolduse valdkonna kutsestandardi väljatöötamisel ja jalaspetsialisti kutse andmisel ning õppekava koostamisel. Koos saame kaasa aidata meie erialaste teadmiste ja kutsemeisterlikkuse tõstmisel.

TEABEVAHETUS

Ühingu liikmete hulgas erialase teabe vahendamine ja levitamine.

KONTAKTID

Isiklike kontaktide loomine ja arendamine ning ühingu liikmete vahel seltsielu soodustamine.

TEAVITUS

Avalikkuse teadvustamine jalahoolduse valdkonnas osutatavatest teenustest.

TÄIENDÕPE

Erialaste kontaktide loomine ja arendamine, koolituste ja täiendõppe korraldamine.

Värskeimad uudised

Tutvu Eesti Jalaspetsialistide Seltsi tegemistega:

Eesti Jalaspetsialistide Seltsi aastakoosolek toimus 19. aprillil 2021

Eesti Jalaspetsialistide Seltsi aastakoosolek 19. aprillil 2021Zoomi vahendusel (link saadetakse vahetult enne koosolekut) Ajakava: 10.30                   Sissejuhatus 11.00 – 11.45     „Jalahooldus krooniliste haiguste korral“ – lektor Erika Gering. 15 min[…]

Read more

Podoloog, tase 5 kutsestandard

Eesti Jalaspetsialistide Selts töötas välja Podoloog, tase 5 kutsestandardi. Podoloog on spetsialist, kelle töö on seotud jala (jalalaba) tervise, selle säilitamise ja taastamisega. Tema töö on jala seisundi hindamine, nahahooldus,[…]

Read more

Toimus Podoloogia Suvekool

Jalaravi Kliiniku eestvedamisel toimus 4-5 augustil, 2020 juba 5ndat aastat Podoloogia Suvekool 🤩 Meil on äärmiselt hea meel, et iga aasta on osalejate arv tõusnud. See näitab, et nii paljudele[…]

Read more

Võta meiega ühendust

E-mail: info@jalaspetsialistid.ee

Koduleht: www.jalaspetsialistid.ee  

Facebook: Jalaspetsialistide Selts

Kontakttelefonid:  
+372 58115697 Dagmar Mošarov, Tartu.
+372 5135605 Erika Gering, Tallinn.