Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Eesti Jalaspetsialistide Selts

Tere tulemast Eesti Jalaspetsialistide Seltsi kodulehele!

SELTSIGA LIITUMINE

Eesti Jalaspetsialistide Selts kutsub liituma.

Kutsume liituma kõiki jalgade hoolduse, jalgade tervisega seotud või sellest huvitatud isikuid.
Soovime hoida ja parandada elanikkonna jalgade tervist ja edendada jalahoolduse arengut avalikkuse teavitamise abil ja professionaalse jalahoolduse kaudu. 

Aastane liikmetasu on 25€. Seltsiga liitumise sooviavalduse esitamise järgselt väljastatakse arve, mille tasumisel kantakse isik seltsi liikmete nimekirja ning väljastatakse tunnistus.

LIITU SELTSIGA
SELTSI EESMÄRGID

Mis on Eesti Jalaspetsialistide Seltsi eesmärgid?

Eesti Jalaspetsialistide Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Seltsi eesmärkideks on:

ELANIKKONNA TERVIS

Jalahoolduse arendamine elanikkonna tervise nimel.

ÕIGUSTE KAITSE

Oma liikmeskonna tööalaste huvide ja õiguste kaitse.

TEADMISED

Oma liikmeskonna erialaste teadmiste tõstmine.

SELTSIELU

Kohaliku seltsielu edendamine.

SELTSI PÕHITEGEVUS

Mis on Seltsi põhitegevuseks?

Aitame kaasa seni Eestis puuduva jalahoolduse valdkonna kutsestandardi väljatöötamisel ja jalaspetsialisti kutse andmisel ning õppekava koostamisel. Koos saame kaasa aidata meie erialaste teadmiste ja kutsemeisterlikkuse tõstmisel.

TEABEVAHETUS

Ühingu liikmete hulgas erialase teabe vahendamine ja levitamine.

KONTAKTID

Isiklike kontaktide loomine ja arendamine ning ühingu liikmete vahel seltsielu soodustamine.

TEAVITUS

Avalikkuse teadvustamine jalahoolduse valdkonnas osutatavatest teenustest.

TÄIENDÕPE

Erialaste kontaktide loomine ja arendamine, koolituste ja täiendõppe korraldamine.

Värskeimad uudised

Tutvu Eesti Jalaspetsialistide Seltsi tegemistega:

Eesti JalaspetsialistideSeltsi aastakoosolek toimub 19. aprill 2021

Tere jalaspetsialist! Aasta hakkab mööduma ja aeg on märkida oma kalendrisse uue aastakoosoleku toimumise aeg! Eesti Jalaspetsialistide Seltsi II aastakoosolek toimub 19. aprill 2021  algusega kell 10.30 Kotka Tervisemajas, Kotka 12, Tallinn (Marienthali kliiniku seminariruum,[…]

Read more

Jalaspetsialistide Selts astus EVEA liikmeks.

Jalaspetsialistide Selts astus EVEA (Eesti Väikeste- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) liikmeks. Meie hääl on nüüd kuuldavam! Loe EVEA viimast pressiteadet seoses eriolukorra tugimeetmetega. Link pressiteatele.

Read more

COVID-19 epideemia – kas peaks vastuvõtu sulgema?

Lugupeetud spetsialistid! Eestis on seoses koroonaviiruse äkilise ja ägeda puhanguga väljakuulutatud eriolukord. See on tekitanud palju küsimusi, kuidas käituda, kas sulgeda oma vastuvõtt või mitte. Kui sulgeda, mis siis edasi[…]

Read more

Võta meiega ühendust

E-mail: info@jalaspetsialistid.ee

Koduleht: www.jalaspetsialistid.ee  

Facebook: Jalaspetsialistide Selts

Kontakttelefonid:  
+372 58115697 Dagmar Mošarov, Tartu.
+372 5135605 Erika Gering, Tallinn.