Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Liitumine

Liitu Eesti Jalaspetsialistide Seltsiga

Liitumiseks lae alla liitumisavaldus ning saada täidetud vorm digialkirjastatult info@jalaspetsialistid.ee

Aastane liikmetasu on 25€. Seltsiga liitumise sooviavalduse esitamise järgselt väljastatakse arve, mille tasumisel  kantakse isik seltsi liikmete nimekirja ning väljastatakse tunnistus.