Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Toimus EJSS aastakoosolek

10. veebruaril 2020 toimus Eesti Jalaspetsialistide Seltsi aastakoosolek.
Liikmetele anti kätte Liidu tunnistused.

Toimus Terviseameti infotund jalahoolduskabinettidele kehtestatud
nõuetest mida viis läbi Terviseameti peaspetsialist Olga Gurjanova. Eriti tekitas kõneainet seoses tööpindade ja -vahendite puhastamise ja desinfitseerimisega seotud teemad.

AS Chemi-Pharm tootejuht Ave Evart jagas soovitusi jalahooldusteenuse osutamisega seotud infektsioonide vältimiseks. Vastuseid said näiteks küsimused, et millistel juhtudel on parem kasutada desinfitseerivaid lappe ning kuidas tuleb doseerida desinfitseerijat?

Jalaspetsialistide Seltsi juhatus tegi ülevaade EJSS senistest tegemistest ning tutvustati plaane aastaks 2020.