Eesti Jalaspetsialistide Selts alustas tegevust

Oktoobris 2019 alustas oma tegevustega Eesti Jalaspetsialistide Selts MTÜ. Soovime hoida ja parandada elanikkonna jalgade tervist ja edendada jalahoolduse arengut avalikkuse teavitamise abil ja professionaalse jalahoolduse kaudu. Seltsi nime lühend on EJSS. Aitame kaasa seni Eestis puuduva jalahoolduse valdkonna kutsestandardi väljatöötamisel ja jalaspetsialisti kutse andmisel ning õppekava koostamisel.EJSS tegevusvaldkonnaks on ka oma liikmeskonna tööalaste huvide…
Read more