Kotka 12, Tallinn
info@jalaspetsialistid.ee

Testleht

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Küünevalli tamponeerimine.
Õppekeel: eesti
Täiendkoolituse õppekava koostaja ja lektor: jalaraviõde/koolitaja Erika Gering MA
Koolituse maht akadeemilistes tundides: 2

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele ja osalustasu maksnutele hiljemalt 1h enne koolituse algust. Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus:
tervishoiu valdkonna spetsialistid (sh õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (N kosmeetik, jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks:
Varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta tulevad kasuks. Varasem EJSS poolt korraldatud küünedeformatsioonide koolituse läbimine tuleb kasuks.

Koolituse eesmärk:  
Luua teadmised jalalaba anatoomiast, füsioloogiast ja biomehaanikast; Õpetada ära tundma küünemuutuste põhjuseid ja nendega seotud probleeme lähtudes probleemide tekkepõhjustest. Jalalaba ja varvaste biomehaanika põhimõtete seos küünemuutustega; Anda teoreetilised teadmised abivahendite ja muude sekkumiste kasutamise võimalustest küünemuutuste leevendamiseks ja küünevallide tamponeerimiseks ning nendega seotud jalaprobleemide leevendamiseks. Anda teadmised küünevallide tamponeerimiseks kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest.

Kutsestandard ja selle kutsetasemele või õppekavale asjaomased kompetentsid: 
Podoloogi kutsestandard, tase 5. Kompetents 3.2. Jala seisundi hindamine.

Õpiväljundid: 

• tunneb jalalaba ja küüne ehitust; 
• teab küünte etioloogiat ja patofüsioloogiat;
• teab küünemuutuste tekkepõhjuseid;
• teab küünedeformatsioonide probleeme ja nende leevendamise meetodeid lähtudes nende tekkepõhjustest;
• teab milliste töövõtete ja materjalidega saab tamponeerida küünevalle;
• teab, milliste abivahenditega saab leevendada küünedeformatsioonidega seotud jalalaba probleeme;

Õppemeetodid: Auditoorne töö. Loeng.
Õppekeskkonna kirjeldus: Veebikoolitus.

Koolituse struktuur ja maht:

Auditoorse töö teemad:

• jalalaba etioloogia ja patofüsioloogia;
• jalalaba ja küünedeformatsioonide hindamine; 
• küünedeformatsioonidega seotud jalalaba probleemid ja nende leevendamise meetodid lähtudes nende tekkepõhjustest;
• küünevallide tamponeerimise põhimõtted ja võimalused;
• abivahendite kasutamine küünedeformatsioonidega seotud probleemide leevendamiseks;
• kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse ja abivahendite soovitused.

 

  Osaleja isikukood (nõutav)

  Kas arve eraisikule või firmale
  EraisikEttevõte

  Ettevõtte nimi

  Ettevõtte registrikood

  Ettevõtte aadress

  Telefon

  Olen Jalaspetsialistide seltsi liige
  JahEi

  Vali koolitus (nõutav)

  Lisainfo (valikuline)